baner

VAE-emulsion

  • Vinylacetat-etensampolymeremulsion

    Vinylacetat-etensampolymeremulsion

    Vinylacetat-etensampolymeremulsion (VAE Emulsion) är en sampolymer av vinylacetat och eten. vi kan leverera VAE-produkter med en viskositet på 200–8500 mPa.s, eteninnehåll på 2–30% och massfraktion av icke-flyktigt material vid 50–60.VAE-emulsion kan användas i basmaterial av lim, limningsmaterial, pappersmassalimning och lackmaterial, basmaterial för beläggning, cementmodifierare, mattlim, etc.